KONTAKT

Sveučilište u Zagrebu

Studentski centar u Zagrebu

Kultura promjene

Ganz novi festival

01 / 4593 510, 4593 613

kultura@sczg.hr 

Savska cesta 25,

HR – 10000 Zagreb

www.sczg.unizg.hr

ganznovi.sczg.hr

https://www.facebook.com/GanzNoviFestival

 

tko je tko

umjetničko vodstvo i produkcija Silvija Stipanov

produkcijske suradnica i marketing Danijela Andrijašević Wittine, Renata Matijević

odnosi s javnošću Ana Suntešić, Marija Andrijašević

društvene mreže, sc &td web Marija Andrijašević

ganz web Ana Suntešić, Goran Arbanas

programska knjižica Silvija Stipanov( urednica), Ivona Filipović- Grčić ( suradnica i prevoditeljica), Marija Andrijašević( lektura)

hospitality i promidžba Petra Budiša

asistentice produkcije Kristina Grubiša, Iris Tomić

vizualni identitet 2dizajnera

fotograf Damir Žižić

šef tehnike Vlado Horvatić

pomoćnik šefa tehnike Kruno Dolenec

inspicijenti Jelena Erceg, Vedran Hleb

svjetlo Miljenko Bengez, Damir Kruhak, Mario Vnučec

ton Hrvoje Tenšek

scena Dubravko Dolenec, Goran Dujmović, Stipo Katavić

stolar Dragan Pavlić

tehnička potpora: Zdenko Ćavar, Matija Mamuća, Damir Vrabec, Barbara Šimunović

rekvizita: Mladen Božović

šminka: Iva Dežmar

garderoba: Jagoda Kolenko, Ana Krčelić Kovač

blagajna &TD: Valentina Pavić

administrativna potpora: Renata Rebec, Dijana Hrebak

upraviteljica poslovanja i programske podrške: Lada Čikara

programska savjetnica i autorica Kulture promjene: Nataša Rajković

 

Ganz novi festival 2018. dio je programske koncepcije Kulture promjene Studentskog centra u Zagrebu.

Dance_inn Autumn 2018.

program: Saša Božić

produkcija: Ivan Mrđen

odnosi s javnošću: Mario Gigović, Zrinka Šamija

Hvala svim sudionicima, partnerima, sponzorima, volonterima i zaposlenicima Studentskog centra koji su omogućili realizaciju festivala!